slavka367-copy slavka368-copy slavka369-copy slavka370-copy slavka371-copyslavka366-copyUntitled

Нека од издања Педагошког музеја:

АТЛАГИЋ НИНА, Једна слика говори хиљаду речи, Београд, 2017.

БОЖИДАР ЗЕЈАК, 120 година постојања и рада Педагошког музеја у Београду, Београд, 2016.

БОЖИДАР ЗЕЈАК, Светосавске беседе, Београд, 2015.

ФИЛИП ТРАЈКОВИЋ, Прати своју звезду – Данте, Београд, 2015.

МАЈА НИКОЛОВА, Једном, јако давно, у далекој земљи, Београд, 2015.

МАЈА НИКОЛОВА, Реалка у Београду, Београд, 2015.

СРЕЋКО ЋУНКОВИЋ, Школство и просвета код Срба у XIX веку, Београд, 2016.

ГАРОВИЋ ЈЕЛЕНА, Физика као наставни предмет у средњим школама у Кнежевини / Краљевини Србији до Првог светског рата, Београд, 2015.

ЈОРДАНОВИЋ БРАНИСЛАВА, Записано ради сећања у будуће, Збирка старих књига Педагошког музеја (1755-1867), Београд, 2014.

НИКОЛОВА МАЈА, Јелена, баш је било овако, Српска основна школа Јован Милетић Трст, Београд, 2014.

ФИЛИП ТРАЈКОВИЋ, Свет пред оком, старе географске карте, глобуси, атласи и рељефи из збирке Педагошког музеја, Београд, 2014.

ГАРОВИЋ ЈЕЛЕНА, Школа кроз векове, Водич Педагошког музеја за децу и омладину, Београд, 2014.

НИКОЛОВА МАЈА, Београд за време Балканског и Великог јевропског рата (1912-1918), Прилози за историју његову од Ј. Миодраговића, Београд, 2014.

МАЈА НИКОЛОВА, Није могла себе да види, Улога васпитања и образовања у еманципацији жена у Србији, Београд, 2013.

ВОДИЧ, Београд, 2012.

МАЈА НИКОЛОВА, Сећање на успех, из Збирке сведочанстава и диплома, Београд, 2012.

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, Како се учила Јестаственица, с каталогом природописне збирке Педагошког музеја, Београд, 2012.

Из заоставштине др ВЛАДИМИРА СПАСИЋА, Основи теоријске и практичне – опште или систематске педагогике, Београд, 2012.

МАЈА НИКОЛОВА, Наука о машинама и пројектовање камених мостова, Технички факултет Велике школе у Београду, Београд, 2011.

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, Да ли могу опет да дођем, Корак по корак кроз педагошки музеј, Београд, 2011.

Из историје наставе математике у основним и средњим школама у Србији, Београд, 2011.

МАЈА НИКОЛОВА, Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској паланци 1942-1944, Београд, 2010.

ЉИЉАНА СТАНКОВ, Предшколско васпитање у Србији (1865-1957), Београд, 2010.

Зборник радова Буквари и букварска настава код Срба, Београд, 2010.

ЉИЉАНА СТАНКОВ, Ђачке трпезе у Београду (1899-1970), Београд, 2009.

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, Од каштига до дечјих права, Београд, 2009.

МАЈА НИКОЛОВА, Школовање српских ђака у избеглиштву, Француска 1916-1918, Београд, 2009.

ЉИЉАНА СТАНКОВ, Да ли за школу, слет ил’ посело, важно је било лепо одело, Ђачко одевање у Србији до средине XIX века, Београд, 2008.

Министри просвете Србије 1811-1918, Београд, 2000.

Министарство просвете и министри 1918-1941, Београд, 2000.

Уколико желите да наручите издања  Педагошког музеја контактирајте нас на

телефон или мејлом:

Педагошки музеј, 11000 Београд, Узун Миркова 14

Тел: 011 2627-538 и 011 2625-621

e-mail:  office@pedagoskimuzej.org.rs