Збирка уџбеника и педагошке литературе и периодике садржи десетине хиљада књига, часописа и уџбеника из свих наставних области и за све нивое образовања, старе књиге настале у периоду 1755-1867, педагошку и општедруштвену литературу из различитих научних области, педагошку периодику из свих земаља бивше СФРЈ, извештаје и споменице основних и средњих школа и гимназија у Србији, школско законодавство, као и резервни фонд од око десет хиљада књига који се користи за стручни рад и размену и поклоне са сродним домаћим и страним институцијама. Збирка је смештена у библиотеку са 16 радних места која омогућује њеним корисницима удобан рад и пружа услуге копирања и скенирања потребне грађе.

Збирка школске опреме, ученичког прибора и наставних средстава за све образовне нивое подељена је на неколико делова који се односе на: природне науке, друштвене науке, вештине, дечје ликовно стваралаштво, и школску опрему и прибор опште намене (планови школских зграда, макете школских зграда, школски намештај, ђачке униформе и радови, школски печати, школска звона, скамије, старе географске и историјске карте, итд.).

Збирка фотографија и документације васпитно образовних установа садржи оригиналне фотографије из школског живота (просветних радника, ученика, ваннаставних активности), разгледнице везане за живот школа, досијеа васпитно-образовних установа свих нивоа… Посебан део ове Збирке јесте медијатека која се састоји из три дела: фототека (фотографије школских зграда и ентеријера, ученика у току наставног процеса и слободних активности), видеотека (снимци активности из основних делатности Музеја и ТВ прилога о Музеју) и аудиотека и филмотека (аудио и видео записи интервјуа са истакнутим просветним радницима и сл.).

Збирка архивске грађе и документације садржи фондове архивске грађе из заоставштине истакнутих педагога и просветних радника, све врсте школских образаца (уписинице, дневници рада, прозивници, сведочанства, дипломе, уверења о постављењу, платне књижице наставника, ђачке књижице и др.), школске законе и прописе (у рукопису), наставне планове и програме (у рукопису), записнике школа и других органа управљања у области образовања (и остала школска документација), као и програме и позивнице са школских приредби и свечаности.