Pedagoški muzej

U minulih 120 godina postojanja i rada Pedagoški muzej razvijao je svest o srpskom duhovnom nasleđu, oživljavao ono vredno iz srpske školske tradicije, uspostavljao vrednosne sudove kao i komunikaciju sa sadašnošću. Muzej je, u isto vreme, odbrana indentiteta srpskog duhovnog bića i ogledalo školskog života. Mnogo je značjanih razloga da posetite Pedagoški muzej.

Zbirke

Zbirke

Upoznajte se sa raznovrsnim zbirkama našeg Muzeja.

Izdanja

Izdanja

Pogledajte izdanja našeg Muzeja.

Istorijat muzeja

Istorijat muzeja

Informišite se podrobnije o dugoj i bogatoj istoriji Pedagoškog muzeja…