Узун Миркова 14, 11000 Београд

Тел: 011 2627-538, 011 2625-621 и 011 2624-239

проф. др Слободан Вуксановић, директор, тел.: 011 2 625 621, office@pedagoskimuzej.org.rs

др Александра Миловановић, помоћник директора, тел.: 011 2 625 621 и 069 181 1973, aleksandra.pedagoskimuzej@gmail.com

logopedagoski

Радно време:

Уторак – петак: од 10 до 18.00 ч, субота од 10 до 18 ч, недеља од 10 до 15 ч; понедељком затворено.

Радно време библиотеке (читаонице): понедељак – петак, од 10 до 14 ч.

Музеј је омогућио приступ хендикепираним особама.

Цена улазница (обилазак сталне поставке Музеја): 120 динара. За децу узраста до 5 година улаз је бесплатан.

Цена улазница (обилазак + радионица) – 1 сат, максимално 15 учесника: 200 динара.

Стручно вођење кустоса за групе (више од 10) је бесплатно, а потребно их је унапред најавити на број телефона 011 2627-538, 011 2625-621 и 011 2624-239. Стручна вођења на страним језицима за групне посете се посебно наплаћују уколико музеј обезбеђује симултаног преводиоца.

КОРИШЋЕЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА:

– издавање простора за организацију изложбе (7 дана): 5.000,00 дин.

– издавање простора за организацију изложбе (7 дана са техником): 7.500,00 дин.

– издавање простора за организацију изложбе (14 дана): 7.000,00 дин.

– издавање простора за организацију изложбе (14 дана са техником): 9.5000,00 дин.

– издавање простора за организацију промоције (1 дан):  5.000,00 дин.

– Escape Room „Од пећине до рачунара“ по групи, максимално 5 учесника: 5.000,00 дин.

– издавање простора за организацију рођендана (3 сата, максимално 20 учесника): 5.000,00 дин.

– издавање простора и организација рођендана са тематиком „Хајде да се играмо, али стварно“ (3 сата, максимално 20 учесника): 10.000,00 дин.

ФОТОКОПИРАЊЕ (црно-бело) И СКЕНИРАЊЕ:

– А4 једнострано 20 дин. / А4 двострано 10 дин.

– А3 једнострано 30 дин. / А3 двострано 15 дин.

– резолуција скенирања 300 DPI 150 дин. / 600 DPI 300 дин.

– снимање на CD или DVD 150 дин.