Stalna izložbena postavka, otvorena za javnost 07. 12. 2007. godine, jedina te vrste u  Srba, bogatstvom izloženog materijala: dokumenata, fotografija, maketa, udžbenika, učila, učeničkih i nastavničkih radova, pruža potpunu sliku o razvoju srpskih škola od srednjeg veka do 1991. godine. Cilj Stalne izložbene postavke je da na vizuelno  atraktivan i sadržajan  način  upozna  najširu publiku, a posebno  decu  osnovnoškolskog uzrasta,  sa pojedinim prvim dragocenostima srpske prosvete i predstavi njihove pedagoške vrednosti i značaj za obrazovnu i kulturnu sferu srpskog naroda.

Plan stalne postavke:

flayer145

Žuta – Istorijat Muzeja; Razvoj pisma

IMG_0003                      IMG_0005

Plava – Školstvo i prosveta kod Srba od XII do XIX veka

                     IMG_0008                    

Zelena – Školstvo i prosveta kod Srba u XIX i prvoj polovini XX veka

IMG_0023                    IMG_0024 IMG_0029                    IMG_0030

Crvena – Školstvo i prosveta kod Srba u XIX i  XX veku

IMG_0039                    IMG_0040

Koncepcija: Jordanović Branislava, Nikolova Maja, Pavlović Lazarević Gordana i

Stankov Ljiljana

Enterijer: dipl. arh. Tamara Škulić

Vizuealizacija: Dragana Lacmanović Lekić i Bojana Đurović