prof. dr Slobodan Vuksanović, v. d. direktora, profesor i pisac

dr Aleksandra Milovanović, pomoćnik direktora, doktor kulturoloških nauka, prof. razredne nastave

Vesna Trajković, sekretar, dipl. pravnik

Mr Maja Nikolova, kustos-savetnik, dipl. pedagog

Jelena Zdravković, viši kustos, prof. razredne nastave

Filip Trajković, kustos, dipl. istoričar, prof. istorije

Nina Atlagić, kustos, dipl. istoričar, prof. istorije

Branislav Momčilović, viši muzejski tehničar

Slavka Perović, arhivski pomoćnik

Sonja Jolić, spremačica