проф. др Слободан Вуксановић, в. д. директора, професор и писац

Ана Новаковић Вучковић, помоћник директора

Јелена Манчић, виши кустос, проф. разредне наставе

Филип Трајковић, кустос, дипл. историчар, проф. историје

Нина Атлагић, кустос, дипл. историчар, проф. историје

ма Бојана Павловић, кустос-приправник, историчар уметности

Јелена Рошуљ, виши техничар

Балша Маликовић, водич-асистент

Славка Перовић, архивски помоћник

Соња Јолић, спремачица